Học bổng & tài trợ

Tìm hiểu về những cơ hội học bổng và tài trợ sẵn có dành cho sinh viên theo học tại trường Đại Học Curtin.

Học bổng

Có một số loại học bổng dành cho sinh viên quốc tế được Trường Đại Học và Chính Phủ Úc cấp để giúp sinh viên từ bất cứ hoàn cảnh nào có thể thấy được tiềm năng của mình.

Tài trợ

Sinh viên được tài trợ là sinh viên nhận được hỗ trợ tài chính hoặc học bổng từ chính phủ, tổ chức hoặc công ty để học tập tại Úc. Nguồn ngân sách này thường được quản lý bởi đơn vị tài trợ tại quê nhà của sinh viên chứ không phải từ phía Curtin.