Chương trình trao đổi

Đại học Curtin cung cấp nhiều cơ hội du học và trao đổi sinh viên. Nếu bạn là một sinh viên quốc tế muốn học tại Đại học Curtin ở Perth trong một hoặc hai học kỳ, chúng tôi có một số cách tuyệt vời để bạn mở rộng chân trời của mình, khám phá một nền văn hóa mới và mở rộng mạng lưới các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp của bạn.


Chương trình nào phù hợp với bạn?

Có ba hạng mục để nộp hồ sơ xin học tại Curtin trong tối đa 12 tháng: Du học, Trao đổi sinh viên và Giao lưu nước ngoài. Các chương trình này mang lại cho bạn cơ hội theo lên cao tại Úc.

Du học 

Nếu trường của bạn không có thỏa thuận trao đổi sinh viên chính thức với Curtin, bạn có thể nộp hồ sơ vào học tại Đại học Curtin với tư cách một sinh viên Du học. Theo chương trình này bạn sẽ đóng tiền học phí trực tiếp cho Đại học Curtin.

Trao đổi sinh viên

Nếu trường của bạn có thỏa thuận trao đổi sinh viên chính thức với Curtin, bạn có thể nộp hồ sơ vào học tại Curtin qua chương trình Trao đổi sinh viên. Trong thời gian trao đổi, bạn tiếp tục đóng học phí cho trường của mình.

Giao lưu nước ngoài

Chương trình Giao lưu nước ngoài của Curtin mang lại cho bạn các cơ hội khác để hòa nhập vào cộng đồng trong lúc du học. Bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm Giao lưu nước ngoài để phù hợp với nguyện vọng nghề nghiệp tương lai của mình bằng cách cùng với trường của mình và Curtin xây dựng một chương trình cá nhân hóa.


Dịch vụ hỗ trợ:

Tại Curtin, có các dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời để hỗ trợ trong các vấn đề chỗ ở, y tế và các mối quan tâm khác và một chương trình kết bạn nhằm giúp bạn hòa nhập.

Lắng nghe những gì sinh viên của chúng tôi chia sẻ về chương trình Kết bạn có sẵn cho các sinh viên quốc tế mới.


Trước khi bạn đến:

Tìm hiểu những gì bạn cần sắp xếp trước khi bạn đến nơi, ví dụ như xin visa, mua bảo hiểm sức khỏe và lập kế hoạch ngân sách trong phần trước khi lên đường.