nghiên cứu sinh

Thay đổi tư duy, cuộc sống và thế giới

Chương trình nghiên cứu tại Curtin được công nhận trên toàn quốc và thế giới. Là một nghiên cứu sinh tại Curtin, bạn sẽ làm việc trong ngành để tạo ra các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của một giáo viên hướng dẫn.

Nộp hồ sơ xin lấy bằng cao hơn bằng nghiên cứu

Để nộp hồ sơ xin lấy bằng cao hơn bằng nghiên cứu tại Curtin, bạn cần phải