Các khóa học

Các sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường làm việc với tấm bằng được công nhận quốc tế

Các khóa học tại Curtin đổi mới và theo sát thực tiễn, với các cơ hội có giá trị cho việc nâng cao chuyên môn thông qua chương trình thực tập, thực địa và làm việc với khách hàng thực sự.

Là một sinh viên quốc tế, điều quan trọng là bạn phải kiểm tra học phícác mốc ngày tháng để sắp xếp tài chính và thời gian đi lại của bạn.

Nghe những gì các sinh viên của chúng tôi chia sẻ về việc học tại Perth.