Ứng dụng

Bạn đã sẵn sàng để gia nhập với chúng tôi?

Để vào học tại Curtin, bạn phải đáp ứng được các yêu cầu đầu vào của đại học và tiêu chuẩn tiếng Anh. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường thì có nhiều lựa chọn thay thế khác để bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết cần thiết.

Nộp hồ sơ xin học tại Curtin vô cùng đơn giản – tìm hiểu thêm hoặc nộp hồ sơ qua một trong các đại diện của chúng tôi.

Lắng nghe những gì sinh viên của chúng tôi chia sẻ về việc nộp hồ sơ vào học tại Curtin.