ทุนการศึกษาและการให้การสนับสนุน

ค้นหาว่ามีโอกาสทางทุนการศึกษาและการสนับสนุนอะไรบ้างที่คุณจะได้รับเมื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัย Curtin.

ทุนการศึกษา

มีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและจากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อให้นักศึกษาจากทุกระดับชั้นตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขา.

การให้การสนับสนุน

นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือ ทุนการศึกษาจาก รัฐบาล, องค์กร และบริษัทเพื่อศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ปกติเงินกองทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา และไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัย Curtin.