โครงการแลกเปลี่ยน

มหาวิทยาลัย Curtin นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศที่หลากหลาย ถ้าคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Curtin ในกรุงเพิร์ธหนึ่งหรือสองภาคเรียน เรามีแนวทางที่จะช่วยเปิดโลกกว้าง ให้คุณได้สำรวจวัฒนธรรมใหม่ๆ รวมถึงเปิดสังคมส่วนตัว และขยายเครือข่ายทางธุรกิจของคุณ


โครงการใดเหมาะสำหรับคุณ?

มีสามหมวดให้เลือกสมัครศึกษาต่อที่ Curtin เป็นระยะเวลาถึง 12 เดือน: ศึกษาต่อต่างประเทศ, นักเรียนแลกเปลี่ยน และฝึกงานในต่างประเทศ โครงการเหล่านี้จะให้โอกาสคุณได้ศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียโดยที่คุณไม่ต้องเสียการเรียน

ศึกษาต่อต่างประเทศ 

หากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของคุณไม่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Curtin คุณสามารถสมัครเป็นนักศึกษาในโครงการศึกษาต่อต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Curtin ได้ ในโครงการนี้คุณต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้มหาวิทยาลัย Curtin โดยตรง

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

หากมหาวิทยาลัยของคุณมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Curtin อย่างเป็นทางการ คุณสามารถสมัครเพื่อศึกษาที่ Curtin ได้ผ่านโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน และคุณต้องจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของคุณระหว่างการแลกเปลี่ยนด้วย

ฝึกงานในต่างประเทศ

โครงการฝึกงานต่างประเทศที่ Curtin ให้โอกาสคุณเข้าร่วมกับชุมชนระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศ คุณสามารถหาประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศให้เหมาะสมตามแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตของคุณได้ ด้วยการสร้างโครงการเฉพาะตัวโดยความร่วมมือของสถาบันต้นสังกัดของคุณกับ Curtin


บริการที่สนับสนุน:

ที่ Curtin มีบริการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมเพื่อช่วยคุณจัดเตรียมที่พักอาศัย สุขภาพ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และโปรแกรมบัดดี้จะช่วยคุณจัดการให้เรียบร้อย

ฟังนักศึกษาของเรากล่าวถึงโครงการบัดดี้สำหรับนักศึกษาใหม่ต่างชาติ


ก่อนคุณมาถึง:

ดูข้อมูลสิ่งที่คุณต้องจัดเตรียมก่อนออกเดินทาง เช่น การจัดทำวีซ่า ซื้อประกันสุขภาพและการวางแผนงบประมาณของคุณในส่วนการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง