นักศึกษาวิจัย

เปลี่ยนความคิด ชีวิต และโลกใบนี้

งานวิจัยที่ Curtin ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับสากล ในฐานะนักศึกษาวิจัยที่ Curtin คุณจะได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาระดับโลก และเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การแนะนำของผู้ควบคุมดูแล

การสมัครเรียนในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิจัย

หากต้องการสมัครเรียนในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิจัยที่ Curtin คุณจะต้อง