เตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

การเตรียมการย้ายไปกรุงเพิร์ธของคุณ

การย้ายไปยังประเทศใหม่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่จะต้องมีการเตรียมการเยอะมากเช่นกัน ที่ Curtin เราพยายามเพื่อให้คุณได้ศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียได้อย่างราบรื่น

ฟังที่นักศึกษาของเรากล่าวถึงเกี่ยวกับการเตรียมตัวมากรุงเพิร์ธสิ

ค้นหาข้อมูลถึงสิ่งที่คุณต้องจัดการก่อนเดินทางมาถึง เช่น การขอวีซ่า ซื้อประกันสุขภาพ และวางแผนงบประมาณของคุณ นอกจากนี้คุณอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำครอบครัวมาด้วย และการหางานพิเศษนอกเวลาเรียน